අද දිනයේ දිවුරුම් දුන් නව ආමත්‍ය මණ්ඩලය


0

අද දිනයේ දී නව අමාත්‍යවරුන් වශයෙන් පහත දැක්වෙන පිරිස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව,

ඩග්ලස් දේවානන්ද ධීවර ඇමති ධූරයේත් ,
බන්ධුල ගුණවර්ධන ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග || ජනමාධ්‍ය යන අමාත්‍යධූර දෙකෙහිමත් ,
කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ජලසම්පාදන අමාත්‍යධූරයේත් ,
මහින්ද අමරවීර කෘෂිකර්ම , වනජීවී සහ වන සම්පත් අමාත්‍ය ධූරයේත් ,
රමේෂ් පතිරණ කර්මාන්ත අමාත්‍යධූරයේත්,
විදුර වික්‍රමනායක බුද්ධසාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යධූරයටත් ,
සෙයිනුලාබ්දින් නසීන් පරිසර අමාත්‍යධූරයටත් ,
රොශාන් අනුරුද්ධ වාරී මාර්ග අමාත්‍යධූරයේත් , ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යධූරයේත් දිවුරුම් දීමට නියමිතව තිබෙනවා.

This image has an empty alt attribute; its file name is WhatsApp-Image-2022-05-23-at-11.04.25-AM.jpeg

Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.