අපිට ගෑස් දාගෙන ගිය ඩොලරයට වෙච්ච දේ


0

අද (26) දිනයේදී ඩොලරයේ ගැනුම් අගය රුපියල් 354.72ක් ලෙස මහබැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

එසේම ඩොලරයේ විකිණුම් අගය රුපියල් 364.69ක් ලෙසින් දක්වා තිබේ.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.