අරගලයට ආපු කෝච් රයිනි කියපු කතාව…


0

“Tear Gas ටිකක් කෑවට පාඩු නෑ. එකමුතුව කරන්න බැරි දෙයක් නෑ” මෙහෙම සටහනක් එක්ක අරගලයට එකතු වුණු රයිනි අපූරු රූ එකතුවක් මුහුණු පොතට එකතු කර තිබුණා..

ඊයේ දවස අරගල බිමට සුවිශේෂී දවසක් බවට පත්වුණා. ඉතින් ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනි රයිනි චාරුකාත් ඊයේ අරගල බිමට එකතු වුණේ මෙහෙමයි.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.