අසේකාගේ විවාහයේ නොදුටු සේයා රූ…


0

චන්න උපුලී යුවලගේ ආදරණීය දියණිය පසුගිය දිනක පතිකුළයට පිවිසුනා.මේ තියෙන්නේ ඇයගේ විවාහයේ නොදුටු දසුන් කිහිපයක්..


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.