ඊයේ අරගලයට ආපූ හොදම ළමයා මෙන්න…


2
2 points

ඊයේ ජනපති මැදුරට පැමිනි අරගලකරුවන් අතරින් හොදම ඇසිරීම ලෙස වාර්තා වුන්නේ මෙන්න මේ අරගලකරුවායි.බලන්න කොච්චර හොද ළමයෙක් ද කියලා…
ජනාධිපති මැදුර අතුගාලා ලස්සනට තියා ගන්න හදන අපූරුව බලන්න…


Like it? Share with your friends!

2
2 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.