උතුම් වූ අමා මහා නිවන පතා සිදුකල මහා පෙට්‍රල් පූජාව…


1
1 point

පිටිගල අතුකෝරළ තේ සමූහ වයාපාරයේ නිර්මාතෘ දිවංගත ඩී.ඩබ්ලිව්.අතුකෝරළ මහතාගේ 11වැනි ගුණ සමරුව නිමිත්තෙන් අද (4දා) පිටිගල අතුකෝරළ තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ පැවති මහා සාංගික දානමය පිංකමේදි එයට වැඩි මහා සංඝරත්නයට දානයෙන් පසු අමුතුම පූජාවක් සිදු කෙරිණි.

ඒ ලීටර් 10යකින් සමන්විත ඉන්ධන කෑන් පිරිනැමීමය..දනට වැඩි තමන්ට මෙවැනි පූජාවක් ලද පළමු අවස්ථාව බවත් මේ පූජාව අද කාලයේ හැටියට මිල කළ නොහැකි බවත් මේ පිංකමට වැඩි මහා සඝරුවන පැවසූහ.


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.