ඔයා ආස කෝක පදින්නද ?


1
1 point


පිරිමි ළමයි වගේම ගැහැණු ළමයිත් ආසයි මෝටර්බයික් පදින්න.මේ ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ලස්සනම බයික් පිස්සියෝ ටිකක්…
ලංකාවේ බයික් පදින්න ලස්සනම ගෑණු ළමයි ටික මෙන්න….


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.