කරන්ට් එක ගන්න පෝලිමේ ඉන්න අයට නරක ආරංචියක්


0

නව සේවා සැපයීම තාවකාලිකවක අත් හිටුවීමට විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කරනවා.

වර්තමාන මූල්‍ය අර්බුදය හමුවේ අමු ද්‍රව්‍ය නොමැති වීම මත නව සේවා සැපයීම තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට සමාගම තීරණය කර ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.