කහ සිලින්ඩරයේ ගෑස් පාවිච්චි කරන අයට සුබ පුවතක්


0

ණයවර ලිපි විවෘත කිරිමට අවස්ථාව මේ වන විට රජය මගින් සලසා දී ඇති නිසා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ සමාන්‍ය වෙළඳපොලට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර නිකුත් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව ලාෆ් ගෑස් සමාගම නිවේදනය කරනවා.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.