කෝනාර අයිස් ගනවා…


1
1 point

කෝනාරගේ හිටපු පෙම්වතිය යැයි කියනා තරුණියක් මුහුනුපොතේ කෝනාර ගැන යම් සටහනක් යොදා තිබුනා.එහි කියවුනේ ඔහු “අයිස්” නම් වූ මත් ද්‍රව‍යට ඇබ්බැහි වී ඇති බවයි.එමෙන්ම ඔහුට අරගලය මුවාවෙන් මුදල් ගරනා බව පවසමින් ඇය චෝදනා ද කර තිබුනා.


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
1
love
lol lol
2
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.