චන්දිමාල්ගේ රෝයල් බර්ත්ඩේ පාර්ටියේ ෆොටෝස් මෙන්න….


1
1 point

ජනප්‍රය රූපලාවන්‍ය ශිල්පී චන්දිමාල් ජය සිංහ ඔහුගේ උපන්දින පාටිය පසුගිය දා සමරා තිබුනා.මේ ඒ අවස්ථාවේදී ගන්නා ලද ඡායාරූප කිහිපයක්…


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.