චුලක්ෂිගේ අලුත්ම ෆොටෝ ශූට් එක….


-14
-14 points

චුලක්ෂි කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න සුන්දර සහ සරාඟී නිලියක්.ඉතින් ඇය ලඟදි කරපු ෆොටෝ ශූට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ.මේ ෆොටෝ ටික බුකිය පුරාම විදුලි වේගයෙන් පැතිරිලා තිබුනා.


Like it? Share with your friends!

-14
-14 points

What's Your Reaction?

hate hate
8
hate
confused confused
13
confused
fail fail
10
fail
fun fun
12
fun
geeky geeky
6
geeky
love love
32
love
lol lol
137
lol
omg omg
13
omg
win win
18
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.