චුලක්ෂිගේ අලුත්ම ෆොටෝ ශූට් එක….


-13
-13 points

චුලක්ෂි කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න සුන්දර සහ සරාඟී නිලියක්.ඉතින් ඇය ලඟදි කරපු ෆොටෝ ශූට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ.මේ ෆොටෝ ටික බුකිය පුරාම විදුලි වේගයෙන් පැතිරිලා තිබුනා.


Like it? Share with your friends!

-13
-13 points

What's Your Reaction?

hate hate
10
hate
confused confused
14
confused
fail fail
13
fail
fun fun
13
fun
geeky geeky
7
geeky
love love
39
love
lol lol
182
lol
omg omg
19
omg
win win
26
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.