ජනතාවට කංචනට ඉතුරු රුපියලත් දෙයි


1
1 point

බලශක්ති ඇමති කංචන විජේසිංහ මාධ්‍යයට කියා සිටියේ තෙල් බෙදා හැරීමෙන් තවමත් රජයට රුපියලක් පාඩු සිදුවන බවයි.ඒ නිසා අනුරාධපුර ජනතාව කංචන මැතිතුමාට පිං කැටයක් තබා ඉතිරි රුපියලත් යවන්න කටයුතු කරේ මේ විදිහටයි


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.