ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සී.අයි.ඩීයට


0

හිටපු අමාත්‍යය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සී.අයි.ඩීයට පැමිණ තිබෙනවා.ඔහු එසේ පැමිණ තිබෙන්නේ ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට බවයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසා සිටින්නේ.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
1
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.