ඩෑන් ප්‍රියසාද්ගෙන් CIDය ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමෙන් පසුව අත්අඩංගුවට


1
1 point

ගාලු මුවදොර සාමකාමි උද්ඝෝෂනයට පහර දුන් බවට සැක පිට ඩෑන් ප්‍රියසාද්ගෙන් සී.අයි.ඩී ය ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමෙන් පසුව ඔහුව අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Dan Priyasad granted bail | Daily News
Dan Priyasad released on bail
Daily Mirror - Sri Lanka Latest Breaking News and Headlines - Print Edition  Complaint against Harin's statement

UN Safe House Attack: Dan Priyasad And 3 Others Arrested, Buddhist Monks  Roam Free - Colombo Telegraph

Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.