තවත් රුපියල් ට්‍රිලියනයක් අච්චු ගහන්න වෙනවා.


1
1 point

තවත් ට්‍රිලියනක මුදල් අච්චු ගැසීමට සිදුවන බව අගමැතිවරයා කියා සිටිනවා.

රුපියල් වලින් හෝ රජයට ආදායමක් නොලැබීම මීට හේතුව බව ඔහු කියා සිටිනවා.ඉදිරියේ දි උද්දමනය සීයට 40කට වඩා ඉහල යනු ඇති බවට අගමැතිවරයා අනතුරු හඟවනවා.


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.