දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ඇතුළු 24 ක් අත්අඩංගුවට ගන්න නීතිපති පොලිස්පතිට උපදෙස් දෙයි – Breking


1
4 shares, 1 point

දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ඇතුළු 24ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපති විසින් පොලිස්පතිට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව වාර්තා වනවා.


Like it? Share with your friends!

1
4 shares, 1 point

What's Your Reaction?

hate hate
1
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
2
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.