පාර්ලිමේන්තුවේ තවමත් වැඩි ප්‍රසාදය ජනපති ගෝඨාභයට


0

ජනපතිවරයාට අප්‍රසාදය පළ කිරීමේ යෝජනාව විවාදයට ගැනිම වෙනුවෙන් ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවීමට අදාළව පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමෙන් ආණ්ඩුව ජයගත්තේය.

ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවිමට අදාළව පක්ෂව ඡන්ද 68ක් ලැබුණ අතර විපක්ෂව ඡන්ද 119ක් ලැබුණි. ඒ අනුව අදාළ ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවීමේ යෝජනාව පරාජයට පත්විය.

මේ අනුව තවදුරටත් ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුව තුළ 113කට වඩා බහුතරයක් පවතින බව පැහැදිලි වෙයි.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.