මුතූ තරංගාගේ පුංචි පැටියාගේ උපන්දිනය සැමරූ හැටි…


0

පුංචි තිරයේ අහිංසකාවිය විදිහට කවුරුත් ආදරේ කරන, මුතු තරංගාගේ පුංචි පුතා පසුගිය දවසක පළවැනි උපන්දිනය සැමරුවා.   
ඉතින් පුතාගේ උපන්දිනය දවසේ පුතාට සුුබ පතන්නත් ගොඩක් දෙනෙක් ඇවිත් හිටියා. 

ඒ අවස්ථාවේ ඡායාරූප පෙළක් පහතින්.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.