යාපනයේ නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියලයි


0

යාපනයේ ජනතාවට නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියලකට මිලදී ගැනීමට අවස්ථාවක් ඊයේ උදාවුනා.

භාණ්ඩ මිල අධික ලෙස ඉහල යෑම නිසා ජනතාව පත්ව සිටින මානසික ආතතියෙන් මුදවා ගැනීමට ලංකා සුමිත්‍රයෝ පදනම මගින් මෙය සංවිධානය කර තිබුනා.ඒ අනුවයි යාපනයේ ජනතාවට සහල් කිලෝවක් රුපියලකට මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවී තිබුනේ.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.