යුගයක් වසඟයට ගත් සිහින කුමරා නාමල් උඩුගම…


0

අතිශය ජනප්‍රිය ගී රැසක් ගැයූ, 90 දශකයේ තරුණියන්ගේ සිත් සොරාගත්ත ‘සිහින තරුව’ වුණේ ඔහු යි. අනතුරුව ප්‍රසංග වේදිකාවට නැතුවම බැරිවුණු චරිතයක් බවට නාමල් පත්වුණා.

එදා සේම අදත් ජනප්‍රිය නාමල් උඩුගම, පසුගිය දවසක ඔහුගේ මුහුණු පොතට ඡායාරූප පෙළක් එක් කර තිබුණා.

“අපි අම්මව බලන්න ගියා” කියලායි ඔහු එහි සඳහන් කර තිබුණේ.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.