යුපුන් අබේකෝන් තවත් වාර්තාවක් පිහිටුවයි…


1
1 point

මීටර් 100 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් සහ දකුණු ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා කෙටිදුර ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් සමත්වී වුණා. ඔහු එම දස්කම දැක්වූයේ ජර්මනියේ පැවති ධාවන තරගාවලියකදී තත්පර 10 යි දශම 0 යි 6 කින් එම ඉසව්ව නිමා කරමින්.

මීට පෙර ඉතාලියේ පැවති තරගාවලියකදී මීටර් දෙසීය ඉසව්වෙන් ද නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් සහ දකුණු ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටුවීමටද යුපුන් අබේකෝන් සමත්වුණා.

එහි දී ඔහු මීටර 200 ධාවන ඉසව්ව තත්පර 20.37 කින් අවසාන කරමින් , එම වාර්තා ද්විත්වය පිහිටුවීමටයි ඔහු සමත්වූයේ.


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.