වැව් පිටියේ බඩගාන සරාඟී චුලක්ෂී….


0

චූලක්ෂි කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න සරාඟීම නිළියක්.ඔන්න ඇය ලංකාවේ කොහේදෝ තියන වැව් පිටියක බඩගාන ගමන් ලස්සන ෆොටෝ ශූට් එකක් කරලා තිබුනා.මේ තියෙන්නේ ඒ ෆොටෝස් ටික…


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.