වැව් මාලුත් කොර වෙලා ගිය චුලක්ෂිගේ හොට් ශූට් එක…


1
1 point

ගිනි මල් පොකුරු හරහා ඉතාමත් ඉහළ ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගත් තාරකාවකි චුලක්ෂි. ඇය ඉතාමත් ජනප්‍රිය ඒ වගේම හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත් රංගන ශිල්පිනියක්. චුලක්ෂිගේ විලාසිතා ගැන කොහොමත් හැමෝම වගේ කතා කරන්න ගන්නවා. ඒ ඇය වඩාත් ආකර්ෂණීය සරාගී විලාසිතා කරන අයෙක් නිසයි. මේ විලාසිතා එකතුවත් ඊට කදිම සාක්ෂියක්.

“Feeling confident,being comfortable in your skin – that’s what really makes you beautiful” ඒ ඇය තබා තිබූ සටහනයි.


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
fun fun
3
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
3
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.