වෙනම් තුන්වන කොටසට ස්පයිඩර් මෑනුත් එන හැඩයි…


0

තවත් ප්‍රදර්ශනය වන දිනයක් නම් කර නැති වුවද මේ වනවිට ‘වෙනම්’ චිත්‍රපට මාලාවේ තුන්වැන්න රූපගත කරමින් පවතින බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි. කෙසේ වෙතත්, අවසන් වරට නිර්මාණය වූ ‘ස්පයිඩර් මැන්  නෝ වෙයි හෝම්’ චිත්‍රපටයේ අවසන් අදියරයේ දකින්නට ලැබෙන්නේ ‘වෙනම්’ තුන්වැනි චිත්‍රපටය සඳහා ‘ස්පයිඩර් මැන්’ චරිතයද එකතු වෙන බවය.

‘ස්පයිඩර් මැන්’ මුල් චිත්‍රපටවලද ‘වෙනම්’ චරිතය එම චිත්‍රපටවල තිබුණ අතර, පසුව ‘වෙනම්’ සුපිරි චරිතයක් ලෙස මාවල් චිත්‍රපට සමාගම එම චරිතය යොදා චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන්නට විය. දැනට ප්‍රදර්ශනය වූ ‘වෙනම්’ චිත්‍රපට දෙකම ඉහළ සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන තිබිමද විශේෂත්වයකි.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.