සිංහල සිනමාවේ සරාගී ගිනිසිළුව චමත්කාගේ අළුත්ම Hot shoot එක


0

වර්තමානයේ සිංහල සිනමාව තුළ සිටින සරාගීම තරුව චමත්කා ලක්මිණීගේ සරාගී රුව ඡායාරූප ශිල්පී මීශා ගුණවර්ධනගේ කැමරා ඇසින් කලාත්මකව ඉදිරිපත් තිබූ අයුරු ඔබත් පහතින් නරබන්න.

ඡායාරූප අයිතිය : Meesha Photography 2022Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 2

0 Comments

Your email address will not be published.