සුරූපී නිළි විනූ සිරිවර්ධන, සැමියා එක්ක ගිය සවාරිය…


0

විශ්ව විද්‍යාල කථිකාචාර්යවරයෙක් සමඟ විවාහ වෙලා ඉන්න, සුරූපී නිළි විනූ සිරිවර්ධන ව ඔබට අමුතුවෙන් හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ.  ඇය නිරන්තරයෙන් සමාජ මාධ්‍යටත් අපූරූ ඡායාරූප එහෙම එකතු කරනවා. 
 
මේ තියෙන්නෙ ඇය මෑතක පළ කරපු ඡායාරූප පෙළක්.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.