සෙක්සි ඩොලර් නංගි


1
1 point

ලංකාවේ ඩොලර් නෑ ගගා වැලෙපෙද්දි එක නන්ගියේක් ඩොලර් නාන හරි අපූරු ෆොටෝශූට් එකක් මෑතකදී මුහුණු පොතේ ප්‍රචලිත වී තියෙනවා,ඔයාලත් බලන්නකො

May be an image of 1 person and money
May be an image of 1 person and money
May be an image of 2 people and money
May be an image of 1 person and money
May be an image of 1 person and money
May be an image of 1 person and money
May be an image of 1 person, money and text
May be an image of 1 person, money and indoor
May be an image of 2 people and money


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win
Editor 2

0 Comments

Your email address will not be published.