හා හාපුරා කියලා මැච් එකක් බලන්න ගිය ලෝචි….


0

අපේ සිංහයින් ජය ලැබූ පහුගිය තරඟය නරඹන්න ලෝචිත් ගිහින් තිබුණා. ඒ ගැන අපූරු සටහනක් එක්ක සොඳුරු ඡායාරූප එකතුවක්ද සමාජ මාධ්‍යට එකතු කරන්න ඇය අමතක කරලා තිබුණේ නෑ.

පහතින් දැක්වෙන්නේ ඒ සොඳුරු රූ එකතුවයි.

 “Congratulations sri lanka
හරියට බලපු 1st match එක. ඔන්න දිනුම්. final බලන්න යන්න ඕනි..”


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Editor 3

0 Comments

Your email address will not be published.